Jubileusz pięćdziesięciolecia Zespołu Szkół Elektronicznych rozpoczęliśmy Mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Świata. Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk Tomasik, który, kierując Słowo Boże do całej społeczności szkolnej i zgromadzonych gości, szczególną uwagę zwrócił na konieczność podejmowania wyzwań, zarówno przez uczniów, jak też ich wychowawców.

Wśród celebrujących księży nie zabrakło duchownych, uczniów a także osób świeckich związanych ze społecznością szkolną. Wdzięczni za pasterskie błogosławieństwo przedstawiciele szkoły złożyli podziękowanie zgromadzonym kapłanom, a po zakończeniu Eucharystii został odczytany Apel Poległych.