Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły klasy drugie i trzecie od 1 lutego 2021r.  odbywają zajęcia stacjonarnie w szkole - są to zajęcia praktyczne (pracownie).
W szkole obowiązują dotychczasowe regulaminy bhp związane z COVID-19 oraz  obowiązek osłony ust i nosa na zajęciach praktycznych, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń i maszyn.
Nr sali przy danej jednostce lekcyjnej oznacza zajęcia stacjonarne, @ oznacza zajęcia online.

Prosze o zapoznanie się z planem lekcji http://www.plan.elektronik.edu.pl/