Trwa nabór do 3 edycji trzyetapowego Konkursu STEM Politechniki Warszawskiej (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Konkurs PW STEM uprawnia do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego, wg następujących zasad: a) Laureaci: wszystkie kierunki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz na Wydziale Elektrycznym. b) Laureaci i Wyróżnieni Finaliści: wszystkie kierunki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziale Elektrycznym z wyłączeniem kierunków: Cyberbezpieczeństwo, Informatyka oraz Informatyka Stosowana.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.11.2021 r u nauczycieli: Hanna Żukowska Marcin Makowski Krzysztof Bażyński Mariusz Kowalczyk Więcej informacji u w/w nauczycieli oraz na stronie organizatora projektu: https://stem.pw.edu.pl/

Etap szkolny odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021r. o godz. 9:50 w Auli szkolnej. Będzie to test wyboru.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE – oprócz nagród można się wiele nauczyć podczas warsztatów organizowanych przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW