Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym "Elektryczny pojazd solarny uczniów Elektronika"

Uczniów posiadających zainteresowania techniczne zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym już wewnątrzszkolnym projekcie edukacyjnym tym razem pod nazwą "Elektryczny pojazd solarny uczniów Elektronika". Celem tego projektu jest zapoznanie uczniów naszej szkoły ze współczesnymi koncepcjami konstrukcji pojazdów elektrycznych zasilanych za pomocą odnawialnych źródeł energii, poprzez zaprojektowanie i wykonanie z ogólnodostępnych komponentów, konkretnego modelowego innowacyjnego prototypu takiego pojazdu zasilanego wyłącznie energią słoneczną.

Czytaj więcej...

Nowy rok szkolny to nowi uczniowie, nowi nauczyciele, nowe wyzwania. Wszystko to w roku podwójnego naboru. Do szkoły przyjęto 333 uczniów utworzono 11 oddziałów w tym dwa: technik mechatronik i technik automatyk w ramach programu pilotażowego MEN.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 02.09.2019r. o godzinie 9:00 na boisku szkolnym.

Klasy pierwsze i drugie spotykają się z wychowawcami o godzinie 8:00 w wyznaczonych salach na pierwszej lekcji wychowawczej, następnie udają się na boisko szkolne. Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego klasy pierwsze zwiedzają szkołę z wychowawcami.

Czytaj więcej...