Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 z naszej szkoły 6 uczniów uzyskało tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Olimpiada podzielona jest na dwa bloki tematyczne: Innowacje techniczne oraz Wynalazczość.

W bloku A – Innowacje techniczne tytuł finalisty uzyskali:

  • Jakub Kierasiński (klasa 3TM2) oraz Piotr Krzyczkowski (klasa 3TM2) w kategorii P – POMOC DYDAKTYCZNA za pracę pt. „Stanowisko do programowania sterownika PLC oraz panelu operatorskiego HMI sterującego przemysłowym transporterem taśmowym za pomocą falownika oraz badania zaawansowanych czujników optycznych wraz z elementami pneumatycznymi. Przygotowanie instrukcji do prowadzenia ćwiczeń symulujących realne warunki industrialne”
  • Bartosz Bąbolewski (klasa 3TM1) oraz Adam Makowski (klasa 3TM1) w kategorii R – POMYSŁ TECHNICZNY za pracę pt. „Wózek dziecięcy ze wspomaganiem elektrycznym”
  • Mateusz Drabik (klasa 3TE1) w kategorii U – USPRAWNIENIE SOFTWAROWO-TECHNICZNE za pracę pt. „Elektroniczna laska dla niewidomych”

Prace zostały zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym. Opiekunem merytorycznym (promotorem) ucznia Mateusza Drabika był Marcin Weselski. Opiekunem merytorycznym (promotorem) uczniów Jakuba Kierasińskiego, Piotra Krzyczkowskiego, Bartosza Bąbolewskiego, Adama Makowskiego był Marcin Makowski.

W bloku B – Wynalazczość tytuł finalisty uzyskał:

  • Michał Nowakowski (klasa 3TM1)

Opiekunami merytorycznymi ucznia Michała Nowakowskiego byli Marcin Makowski oraz Krzysztof Bażyński.

Warto dodać, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25.03.2020r. Komitet Główny Olimpiady odwołał etap centralny. Jednakże tytuł finalisty w/w uczniów zwalnia ich z etapów pisemnych z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez dwa lata.

Cieszymy się Waszym sukcesem i serdecznie G R A T U L U J E M Y !!!

Przygotował: Marcin Makowski