Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 z naszej szkoły 6 uczniów uzyskało tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Olimpiada podzielona jest na dwa bloki tematyczne: Innowacje techniczne oraz Wynalazczość.

W bloku A – Innowacje techniczne tytuł finalisty uzyskali:

  • Jakub Kierasiński (klasa 3TM2) oraz Piotr Krzyczkowski (klasa 3TM2) w kategorii P – POMOC DYDAKTYCZNA za pracę pt. „Stanowisko do programowania sterownika PLC oraz panelu operatorskiego HMI sterującego przemysłowym transporterem taśmowym za pomocą falownika oraz badania zaawansowanych czujników optycznych wraz z elementami pneumatycznymi. Przygotowanie instrukcji do prowadzenia ćwiczeń symulujących realne warunki industrialne”
  • Bartosz Bąbolewski (klasa 3TM1) oraz Adam Makowski (klasa 3TM1) w kategorii R – POMYSŁ TECHNICZNY za pracę pt. „Wózek dziecięcy ze wspomaganiem elektrycznym”
  • Mateusz Drabik (klasa 3TE1) w kategorii U – USPRAWNIENIE SOFTWAROWO-TECHNICZNE za pracę pt. „Elektroniczna laska dla niewidomych”

Prace zostały zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym. Opiekunem merytorycznym (promotorem) ucznia Mateusza Drabika był Marcin Weselski. Opiekunem merytorycznym (promotorem) uczniów Jakuba Kierasińskiego, Piotra Krzyczkowskiego, Bartosza Bąbolewskiego, Adama Makowskiego był Marcin Makowski.

W bloku B – Wynalazczość tytuł finalisty uzyskał:

  • Michał Nowakowski (klasa 3TM1)

Opiekunami merytorycznymi ucznia Michała Nowakowskiego byli Marcin Makowski oraz Krzysztof Bażyński.

Warto dodać, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25.03.2020r. Komitet Główny Olimpiady odwołał etap centralny. Jednakże tytuł finalisty w/w uczniów zwalnia ich z etapów pisemnych z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez dwa lata.

Cieszymy się Waszym sukcesem i serdecznie G R A T U L U J E M Y !!!

Przygotował: Marcin Makowski