Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło terminy rekrutacji do szkól ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Informacje i haromongramie rekrutacji do szkół na rok 2020/2021