Miło nam poinformować, że Cezary Rotuski, uczeń kl. 4TE1, podopieczny p. Barbary Czerskiej, znalazł się w gronie Finalistów XLVI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się zawodów III stopnia (centralnych) i nie wyłania się laureatów olimpiady. Finalistami Olimpiady zostają uczestnicy zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowani do zawodów III stopnia, którzy uzyskali w zawodach II stopnia liczbę punktów wynoszącą co najmniej 0,7 średniej arytmetycznej punktacji trzech najlepszych uczestników w danej grupie tematycznej.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

CEZARY ROTUSKI OWT