1. Nauczyciele planują pracę na cały tydzień w terminarzu w Librusie z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów.
  2. Konsultacje z nauczycielami i dyrekcją w formie elektronicznej przez Librusa od poniedziałku do piątku w godzinach:
    - dla uczniów : 9:00-10:00
    - dla rodziców: 19:00 -20:00
    Odpowiedzi udzielamy w ciągu 24 godzin.
  3. Nauczyciele wszelkie problemy związane z nauczaniem zdalnym zgłaszają do wychowawców a wychowawcy te informacje przekazują do dyrekcji szkoły.
  4. Telefon informacyjny do szkoły dla rodziców 48 3448116 czynny w godzinach 7:00 - 15:00.