Dyrekcja szkoły w czasie trwania zawieszenia zajęć rekomenduje nauczycielom i uczniom naukę zdalną.

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Uczniowie mogą odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć w szkole. Mogą między innymi skorzystać z  materiałów wysyłanych przez nauczycieli. Uczniom klas trzecich  i czwrtych zaleca się wykorzystanie tego czasu na przygotowywanie się do egzaminów maturalnych i zawodowych.

Nauczyciele będą się komunikować i zlecać zadania oraz inne sposoby pracy poprzez e-dziennik lub portale społecznościowe.

Z wyrazami szacunku

Konrad Witkowski