Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Sukces Elektronika w Ogólnopolskim Konkursie "Szkoła zawodowa najwyższej jakosci" 6 marca 2020 r. w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie miała miejsce uroczysta finałowa Gala Zwycięzców Edycji 2019 Ogólnopolskiego Konkursu "Szkoła zawodowa najwyższej jakości" organizowanego pod patronatem Fundacji Fundusz Współpracy, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Kształcenia Nauczycieli. Nasza szkoła uzyskała tytuł Laureata Konkursu i została uhonorowana tytułem Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości oraz Statuetką a także wyróżnieniem.

Statuetkę oraz nagrodę odebrał Pan Dyrektor Konrad Witkowski, który wraz ze Sławkiem Sokołowskim reprezentował podczas Gali naszą szkołę. Nagroda dotyczy zgłoszonego przez nas do Konkursu zespołu praktyk realizowanych od 2017 r. pod nazwą "Elektromobilność w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu", obejmujacych szkolne projekty edukacyjne: "Uczniowie Elektronika twórcami samochodu elektrycznego zasilanego energią słoneczną" oraz "Solarny pojazd uczniów Elektronika". Projekty te realizowane są pod kierunkiem Sławka Sokolowskiego i biorą w nich udział uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły. Głównym celem konkursu, w którym zostaliśmy Laureatami, jest zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.najlepszazawodowa.pl

Wyniki konkursu