Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W piątek, 17.01.2020r., odbyła się w naszej szkole, na zaproszenie p. Joanny Łyjak, prelekcja na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkanie poprowadziły z ramienia Komendy Wojewódzkiej z siedzibą w Radomiu przedstawicielki Wydziału Prewencji: mł. asp. Karolina Nowocień i mgr Małgorzata Dukała.

Podczas prelekcji zostały przedstawione i omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich. Szczególną uwagę zwrócono na przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie zostali zapoznani z definicją osoby nieletniej, poznali pojęcie czynu karalnego i demoralizacji. Przestawione zostały również środki wychowawcze i środek poprawczy stosowany wobec nieletnich przez Sąd Rodzinny i Nieletnich, w przypadku przejawiania demoralizacji bądź popełnienia czynu karalnego. Omówiono najczęstsze zachowania, które mogą stać się powodem konfliktu z prawem, tj. nierozważne zamieszczanie informacji na portalach społecznościowych, w tym cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza, wymuszenia, kradzieże i rozboje. Wszystkie te przypadki mają ścisłe powiązanie z odpowiedzialnością prawną.

Dziękujemy przedstawicielkom Komendy Wojewódzkiej za przyjecie zaproszenia i przeprowadzenie prelekcji, która z pewnością podniosła świadomość prawną naszych uczniów oraz wzbogaciła ich wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania różnym zagrożeniom.