8 października 2019 ,odbyła się w naszej szkole symulacja wyborów powszechnych poprzedzona kampanią profrekwencyjną. Kampania profrekwencyjna była działaniem neutralnym mającym na celu zachęcenie do udziału w wyborach.

Naukowcy już wiele lat temu udowodnili, że jednostkowe doświadczenie uczestnictwa w wyborach zwiększa o 50% prawdopodobieństwo udziału w następnym głosowaniu , zaś udział w wyborach trzy razy z rzędu wykształca nawyk głosowania i powoduje, że pójście do urn staje się czynnością rutynową. Ktoś, kto już raz głosował ma silniejsze poczucie odpowiedzialności za oddany głos, większą wiedzę na temat samego aktu głosowania, a także zaczyna bardziej interesować się polityką. Nasz udział w programie „Młodzi głosują” miał więc zatrzymać negatywny trend obniżającej się od lat frekwencji wyborczej. Młodzi ludzie, także niepełnoletni mają swoje zdanie i poglądy. Program „Młodzi głosują” dał im więc możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla kraju, a nasze zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej skierowane do dorosłych wyborców przyniosły zamierzony efekt. W tym roku frekwencja w wyborach powszechnych była rekordowa i wyniosła po raz pierwszy od 30 lat 61,74%.

Poniżej prezentujemy wyniki szkolne i relacje z przebiegu głosowania.