Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

My, nauczyciele Zespołu Szkół Elektronicznych dziękujemy wszystkim za wsparcie w tych trudnych dniach strajku. Szczególne podziękowania należą się rodzicom oraz uczniom, którzy nie szczędzą nam słów otuchy. Protestujemy, ponieważ zależy nam na szacunku dla naszego zawodu. W swej pracy przekazujemy nie tylko wiedzę, ale kształtujemy postawy życiowe i dbamy o wszechstronny rozwój młodych ludzi. Dlatego chcemy godnie zarabiać.

 

Nasz protest to walka nie tylko o lepsze płace, ale przede wszystkim o mądrą szkołę, w której nauczyciele będą doceniani, a uczniowie będą czuli się dobrze. Strajkujemy nie tylko dla siebie, ale także dla Was drodzy uczniowie i rodzice, prosimy o zrozumienie. Zmiany związane z reformą doprowadzą do ograniczenia możliwości rozwoju młodych ludzi i ich twórczego myślenia. Niepokoją nas wprowadzane zmiany w podstawach programowych i ramowych planach nauczania, które w przyszłości skutkować mogą degradacją szkolnictwa polskiego. Jeszcze raz prosimy o zrozumienie i wsparcie.

Hasło, które umieścili dla nas w swoim liście poparcia Sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich ,,Iustitia": ,,Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" w pełni oddaje nasze przekonania co do słuszności tego co robimy.

 

Strajkujący Nauczyciele

Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte

w Radomiu

FPW 7029 IUSTITIA