Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W dniu 26.03.2019 odbyły się po raz pierwszy w naszej szkole wykłady „CyberDay” zorganizowane przez Komisję Przedmiotów Informatycznych (KPI), Lokalną Akademię Cisco oraz uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych. W wykładach wzięli udział uczniowie z klas 1TE, 1TM, 1TMA. Celem „CyberDay” było przedstawienie aspektów przeciwdziałania cyber zagrożeniom oraz promowanie wśród uczniów certyfikowanych szkoleń CISCO z dziedziny Cyberbezpieczeństwa. Wykład wprowadzający do tematyki wygłosił p. Tomasz Marek.

 Pierwszy CyberDay w Elektroniku dotyczył cyberhigieny czyli rutynowych działań podnoszące bezpieczeństwo online. Należą do nich min. używanie odpowiednich haseł oraz ich systematyczna zmiana, omijanie potencjalnie niebezpiecznych witryn, unikanie ściągania plików z podejrzanych źródeł, a także dbałość o aktualizację oprogramowania. Uczniowie klasy 3ti2 Rafał Guzowski, Dawid Kaczor i Paweł Paluch z klasy 3Ti3 wygłosili pogadanki na temat polityki haseł oraz „Twój Smartfon = Twoja tożsamość” dotyczący bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i zabezpieczeniach nowoczesnych smartfonów.

 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Mamy nadzieje, że organizacja „CyberDay” stanie się cykliczną imprezą z czasem rozwijaną na większą skalę, więc do zobaczenia.