Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

KONKURS

W ubiegłym roku świętowaliśmy jubileusz 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu a w tym roku przypada 100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości w związku z tym mamy dla Was propozycję zaistnienia i zostawienie po sobie śladu dla przyszłych pokoleń „Elektroników”

Przygotowaliśmy konkurs w którym należy przygotować propozycję zagospodarowania przestrzeni na ścianie, która znajduję się na II piętrze Naszej Szkoły. Nagrodą będzie wykonanie zwycięskiej grafiki na w/w ścianie. Szczegóły poniżej: Konkurs dla uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę pt. „Dla Niepodległej…” Cele konkursu: • zachęcenie uczniów do poznawania przeszłości i historii Polski w sposób aktywny: przybliżenie historii Polski i walki narodu o niepodległość związanej z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz historii związanej z patronami szkoły Bohaterami Westerplatte

• upowszechnienie wiedzy o historii Polski w latach 1918-2018,

• przypomnienie postaci i symboli związanych z odzyskaniem suwerenności państwa polskiego oraz z patronami szkoły

• aktywizacja młodzieży do dialogu, refleksji na temat znaczenia słowa „niepodległość”, i „bohater”

• szansa wypowiedzi w formie plastycznej w ramach edukacji patriotycznej. Zasady uczestnictwa:

• adresaci konkursu: uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu, praca może być indywidualna, klasowa, między klasowa, grupowa Zakres i tematyka:

• Tematem jest wykonanie projektu plakatu, muralu a finalnie wykonanie zwycięskiego projektu na ścianie

• Uczestnicy konkursu przygotowują projekt w dowolnej formie np. szkic, obraz, plakat, grafika komputerowa, komiks, hasło..

• każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną metryczkę identyfikacyjną, zawierającą informację o autorach

• termin składania prac upływa dnia 15 grudnia 2018r.

 

Prace można składać w sekretariacie szkoły Ocena Komisja konkursowa powołana przez dyrektora dokona oceny prac. Głównymi kryteriami oceny prac będą: zgodność z tematyką, twórcze i oryginalne podejście do tematu konkursu. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Nagrody

 

Nagrodą w Konkursie jest wykonanie zwycięskiego projektu w wyznaczonym miejscu. Maksymalna kwota przeznaczona na materiały potrzebne do wykonania projektu to 500zł.