Dnia 1 września 2015 roku na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste rozpoczęie roku szkolego 2015/2016. Pan dyrektor powitał nowych nauczycieli zaczynających pracę w naszej szkole oraz uczniów rozpoczynających tu naukę. Pierwszoklasiści zgodnie z tradycją Zespołu Szkół Elektronicznych złożyli ślubowanie.

Po ślubowaniu delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły - Bohaterów Westerplatte.

revcoll.com

Uniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie odbyła się pierwsza lekcja wycowawcza. Pierwszaki dodatkowo zostali oprowadzeniu po budynku szkoły. 

W roku szkolnym 2015/2016 utworzono następujące kierunki:

  • 1TTi technik informatyk/technik teleinformatyk - wychowawca p. Julia Marszałek,
  • 1Ti1 technik informatyk - wychowawca p. Katarzyna Solecka-Cieloch,
  • 1Ti2 technik informatyk - wychowawca p. Stępień Joanna,
  • 1Ti3 technik informatyk - wychowawca p. Kamila Płokita,
  • 1Te1 technik elektronik - wychowawca p. Hanna Żukowska,
  • 1Te2 technik elektronik - wychowawca p. Anna Wieczorek.