Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.
DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
27.06.2015 4-7 G. Barszcz 3TE2 Grupa p. Barszcza zajęcia odwołane
wtorek   Urlop bezpłatny    
         
27.06.2015 1,2 R. Kotowicz 1TI2 Grupa p. Kotowicza zajęcia odwołane
wtorek   Wyjazd do AGH    
         
27.06.2015 2,3 K. Dasiewicz 1TI1 p. Pietrzak Marek - cała klasa
wtorek 4,5 Wyjazd do AGH 1TI2 p. Pietrzak Marek - cała klasa
         
27.06.2015 2 A.Gregorek Tabor 4TI2 Zajęcia odwołane
wtorek 3 Wyjazd do AGH 4TI2 p. M. Stępień za l.1 -27.10.2015
  4,5   3TI3 p. Kowalczyk za l. 0,1 - 27.10.2015
  6,7   3TI2 Klasa na praktyce
         
27.06.2015 2 Ł. Rylski 4TI2 Zajęcia odwołane
  3 Wyjazd do AGH 4TI2 p. M. Stępień za l.1 -27.10.2015
wtorek 4,5   3TI3 p. Kowalczyk za l. 0,1 - 27.10.2015
  6,7   3TI2 Klasa na praktyce
         

Przesunięcia w planie w związku z nb

p. A. Gregorek Tabor,  Ł. Rylskiego, A.Stańczyk

0 M. Stępień 1TE2 Lekcja przesunięta na  l. 8 - 29.10. 2015 
1   4TI2 Lekcja przesunięta na l.3 - 27.10.2015
         
27.06.2015 0-3 W. Wiśniewski 2TE2 Grupa p. Wiśniewskiego - zajęcia odwołane
wtorek 4-7 Wyjazd do AGH 3TE2 Grupa p. Wiśniewskiego - zajęcia odwołane
         
27.06.2015 0-2 S. Zalewski 3TI2 Klasa na praktyce
wtorek 3,4 Wyjazd do AGH 4TT Zajęcia odwołane (lekcja 5 j. angielski obędzie się 3.11.2015 na l.6)
   5    3TT  p. Sajak zorganizuje zajęcia
  7,8   3TT Zajęcia odwołane
         
27.06.2015 1 A.Stańczyk 1TE2 Zajęcia odwołane
wtorek 2 Zw. lekarskie 3TE2 p. M. Stępień za l. 1. z 1.10.2015
         
27.06.2015 0-3 P. Pirosz 3TI1 p. Wach i p. Zwierzchowska po1/2 klasy
wtorek 4,5 Zw. lekarskie 1TTI p. M. Kozłowski - zajęcia z całą klasą
         
27.06.2015 5 K. Solecka 2TE3 p. Okrutny za l.8 - 28.10.2015
wtorek 6 Zw. lekarskie 1TI3 jadalnia
  7   1TI2 jadalnia
         
27.06.2015 4 J. Kiełbiowski 3Z p. Kalita - cała klasa
wtorek 5,6 Opieka - zawody 2TE1 p. Kalita - cała klasa
         
         

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
26.10.2015 2 A.Stańczyk 3TE1 p. Czarnecka - zorganizuje zajęcia
poniedziałek 3 Zw. lekarskie 1TE2 p. Kwiecień za l.7 - 29.10.2015
  5   1TI3 p. Okrutny za l.7 - 26.10.2015
  6   1TI3 p. Pietrzak Marek zorganizuje zajęcia
      1TI3 p. Solecka  - matematyka przesunięta z l.8 na l.7
         
26.10.2015 0-3 P. Pirosz 3TI2 Klasa na praktyce
poniedziałek   Zw. lekarskie    

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
23.10. 2015 1 T. Wojtas 3TE1 zajęcia odwołane
piątek 2 zwolnienie lekarskie 4TE1 p. Mitak – matematyka za lek. 1, sala 302
         
23.10. 2015 1 B. Gradzik 2Ti1 p. Kostkiewicz – cała klasa
piątek 2 zwolnienie lekarskie 4Ti3 p. Kostkiewicz – cała klasa
  3   1TTi p. Kostkiewicz – cała klasa
  5   4TE1 p. Kostkiewicz – cała klasa
         
23.10. 2015 2 A. Stańczyk 2TE3 p. Kiełbiowski – zorganizuje zajęcia
      piątek 3 zwolnienie lekarskie 3TE2 p. Zaczek-Hajdak – matematyka za lek. 7, sala 107
  4   4Ti2 p. Marszałek – matematyka za lek. 6 we wt. 27.10. 15 r., sala 107
  5-6   1Ti2 zajęcia odwołane
         
23.10. 2015 4 B. Czerska 2TE3 p. Smolarczyk – zajęcia z wych. za lek. 7, sala 304
piątek 5 zwolnienie lekarskie 2TE1 p. Kwiecień – wdż, sala 304
         
23.10. 2015 0-3 P. Pirosz 2TT p. Marek i p. Wach – po ½  grupy
piątek   zwolnienie lekarskie    
         
23.10. 2015 0-1 A. Gregorek-Tabor 4TT zajęcia odwołane
piątek 4-5 opieka nad dzieckiem 4Ti1 p. Rylski – cała klasa
  6-7   4Ti2 p. Rylski – cała klasa

 

Zajęcia z sal 305 i 307 zostają przeniesione (Olimpiada Wiedzy Technicznej):

sala 305

2 lekcja – sala 202

3 lekcja –  --------

sala 307

2 lekcja – sala 306

3 lekcja – sala 209

Zajęcia z sali 006 zostają przeniesione (Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus z języka niemieckiego):

sala 006

3 lekcja –  sala 008

4 lekcja –  sala 208

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
22.10. 2015 3 T. Wojtas 4TE2 p. Mitak – matematyka za lek. 0 w pon. 26.10. 15 r., sala 302
czwartek 4 zwolnienie lekarskie 2TE2 p. Siekiera – eduk. dla bezp. za lek. 6 w piątek 23.10. 15 r., sala 302
  5   3TE1 p. Sokołowski – zorganizuje zajęcia
  6   3TE3 zajęcia odwołane (jęz. niemiecki z p. Czarnecką z lek. 7 odbędzie się w pon. 26.10. 15 r. na lek. 8, sala 208)
  7   3TE2 zajęcia odwołane
         
22.10. 2015 1 B. Gradzik 4TE1 p. Kostkiewicz – cała klasa
czwartek 2 zwolnienie lekarskie 4TE2 p. Kostkiewicz – cała klasa
  3   1TE1 p. Kostkiewicz – cała klasa
  4   4Ti1 p. Olas – zorganizuje zajęcia, sala 305
         
22.10. 2015 0-1 A. Stańczyk 3TE1 zajęcia odwołane
czwartek 2 zwolnienie lekarskie 1Ti2 p. Wyszyńska– zorganizuje zajęcia, sala 107
  3   2TE3 p. Sajak – zorganizuje zajęcia, sala 107
         
22.10. 2015 1 B. Czerska 2TE3 zajęcia odwołane
czwartek 2 zwolnienie lekarskie 2TE1 zajęcia odwołane
  3   2TE2 ks. Rożek – zorganizuje zajęcia, sala 304
  4   2TE1 p. Pakosz – progr. mikrokontr. za lek. 3, sala 304
  5   1TE1 p. Zielezińska –  zorganizuje zajęcia, sala 304
         
22.10. 2015 0-3 P. Pirosz 3TT p. Zwierzchowska i p. Wach – po ½  grupy
czwartek   zwolnienie lekarskie    

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
21.10. 2015 0-3 M. Chrzan 4TE1 p. Makowski i p. Nagrodzka – po ½ grupy
środa 4-8 urlop bezpłatny 4TT p. Zalewski – cała klasa
  9   2TT zajęcia odwołane

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
21.10. 2015 1 B. Gradzik 3TE1 p. Kostkiewicz – cała klasa
środa 2 zwolnienie lekarskie 4Ti3 p. Kostkiewicz – cała klasa
  3   4TE2 p. Kostkiewicz – cała klasa
  4   1TTi p. Kostkiewicz – cała klasa
         
21.10. 2015 3-4 M. Stańczyk 3Ti2 klasa na praktyce
środa 5-6 zwolnienie lekarskie 3Ti3 p. Matyga – cała klasa, sala 310
         
21.10. 2015 1-2 B. Czerska 1TE1 zajęcia odwołane
środa 3 zwolnienie lekarskie 2TE1 p. Kozuń – zorganizuje zajęcia
  4   2TE2 ks. Rożek – religia za lek. 1, sala 304
  5   2TE3 p. Okrutny – religia za lek. 8, sala 304
  6   3z zajęcia odwołane (religia z p. Sajakiem  z lek. 7 odbędzie się we wtorek 27.10. 15 r. na lek. 8, sala 102)
         
21.10. 2015 0-3 P. Pirosz 3Ti3 p. Wach i p. Zwierzchowska – po ½ grupy
środa 4-5 zwolnienie lekarskie 3Ti1 zajęcia odwołane (jęz. polski  z p. Olas z lek. 6 odbędzie się            w piątek 23.10. 15 r. na lek. 0, sala 211)
         
21.10. 2015 1 A. Stańczyk 2TE3 zajęcia odwołane
środa 2 zwolnienie lekarskie 3TE2 zajęcia odwołane (historia i społ. z p. M. Stępień z lek. 1 odbędzie się we wtorek 27.10. 15 r. na lek. 2, sala 107)
  3   1Ti3 p. Okrutny – religia za lek. 7, sala 107
  5-6   4Ti2 zajęcia odwołane
         
21.10. 2015 T. Wojtas 3TE3  p. Puchalska - matematyka za lek. 0
środa 2   zwolnienie lekarskie 2TE2   zajęcia odwołane
  3   3TE2  zajęcia odwołane
  4   2TE3 p. J. Stępień - zorganizuje zajęcia
  5   4TE2 zajęcia odwołane (jęz. niemiecki z p. Zielezińską  z lek. 6 odbędzie się w środę 28.10. 15 r. na lek. 7 w sali 104w)
   6   4TE1  zajęcia odwołane

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
20.10. 2015 1 B. Gradzik 1TE1 p. Kostkiewicz – cała klasa
wtorek 2 zwolnienie lekarskie 2Ti1 p. Kostkiewicz – cała klasa
  4   1TE2 p. Kostkiewicz – cała klasa
         
20.10. 2015 3 K. Siekiera 1TE1 p. Kuczyński – cała klasa
wtorek 4-5 zawody sportowe - opieka 1Ti3 p. Kuczyński – cała klasa
  6   1TE2 grupa p. Siekiery – zajęcia odwołane
  7   1TE1 zajęcia odwołane
  8   2TE1 zajęcia odwołane
         
20.10. 2015 5 M. Stańczyk 4Ti2 p. M. Stępień – historia i społeczeństwo za lek. 1, sala 107
wtorek 6-7 zwolnienie lekarskie 3Ti1 p. Matyga – cała klasa, sala 308

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
19.10. 2015 5-7 M. Stańczyk 2Ti1 p. Matyga – cała klasa, sala 308
poniedziałek   zwolnienie lekarskie    
         
19.10. 2015 3 R. Okrutny 1TTi p. Kwiecień – wdż, sala 305
poniedziałek 4 urlop bezpłatny 3TT p. Chrząszcz – fizyka techniczna  za lek. 1, sala 107
  6   2TE1 zajęcia odwołane
  7   1Ti3 p. Solecka – matematyka za lek. 8, sala 010
         
19.10. 2015 4 A. Smolarczyk 3TE1 p. Marszałek – matematyka za lek. 0
poniedziałek 5 nb usprawiedliwiona 1Ti1 p. M. Kozłowski – utk za lek. 1 we wtorek 20.10. 15 r., sala 209
  6   4Ti3 p. Pietrzak-Marek – zorganizuje zajęcia, sala 209
  7   1Ti1 zajęcia odwołane

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
16.10. 2015 0-3 M. Nagrodzka 4TE2 p. Makowski i p. Chrzan – po ½ grupy
piątek 4-7 zwolnienie lekarskie 3TE1 p. Barszcz i p. Wiśniewski – po ½ grupy
         
16.10. 2015 0-2 M. Stańczyk 1Ti3 zajęcia odwołane
piątek 3-5 zwolnienie lekarskie 2Ti2 p. Matyga – cała klasa sala 113
         
16.10. 2015 0-2 E. Miłkowska 1Ti3 zajęcia odwołane
piątek 3-4 urlop bezpłatny 3Ti2 klasa na praktyce
         
16.10. 2015 6 W. Faliński 4TT zajęcia odwołane
piątek   udział w uroczystości    
         
16.10. 2015 6 K. Solecka-Cieloch 3Ti2 klasa na praktyce
piątek   opieka kl. 3Ti3    
         
16.10. 2015 6-7 W. Popielarski 2Ti1 klasa w kinie
piątek   opieka kl. 2Ti1    
         
16.10. 2015 6 M. Łukasiewicz 3z zajęcia odwołane
piątek 7 opieka grupy kl. 2TE2 4TT zajęcia odbyły się w pon. 12.10. 15 r. na lek. 3
         
16.10. 2015 6 K. Płokita 1TTi p. Mamczarz – cała klasa sala 205
piątek 7 opieka kl. 2TE1 2TE1 klasa w kinie
         
16.10. 2015 6 A. Smolarczyk 1TE2 zajęcia odwołane
piątek 7 opieka kl. 2TE3 2TE3 klasa w kinie
         
16.10. 2015 6 M. Stępień 2TE1 klasa w kinie
piątek 7 opieka kl. 2TT 3TT zajęcia odwołane
         
16.10. 2015 6 K. Siekiera 2TE2 klasa w kinie
piątek 7 opieka kl. 2Ti2 2Ti2 klasa w kinie
         
16.10. 2015 --- J. Olas --- -------------------------------------
piątek   opieka kl. 3Ti1    

 

Klasy 2TE1, 2TE2, 2TE3, 2Ti1, 2Ti2, 3Ti1 i 3Ti3 o godz. 12.30 wychodzą pod opieką wyżej wymienionych nauczycieli do kina Helios w ramach Akademii Filmowej (wycieczka przedmiotowa).

revcoll.com