DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
03.09 0 Z. Wosion 1TI3 Gr. p. Wosiona zajęcia zostają odwołane.
  1-2 Z. Wosion 1TE1 Gr. p. Wosiona zajęcia zostają odwołane.
  3 Z. Wosion 1TI1 p. J. Kuczyński zajęcia z całą klasą.

revcoll.com