Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.
DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
11.12 0 LI Dz4 Zajęcia zostają odwołane.
  1   1TTi Zajęcia grupy p. Cichawy zostają odwołane.
  0-3 PP 2TT Zajęcia zostają odwołane.
  0-3 TM 2TT Zajęcia zostają odwołane.
  4 MM 2TT Zajęcia grupy p. Mamczarz zostają odwołane..
  5   2TE3 p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  6   1TTI p. Płokita zajęcia z całą klasą.
  7   2TE1 Zajęcia grupy p. Mamczarz zostają odwołane.
  1 WO 3TE1 Zajęcia zostają odwołane.
  2   4TE1 p. Mitak zaopiekuje się klasą.
  0-3 MY 4TE2 Po ½ gr. p. Makowskiego zaopiekują się: p. Chrzan i p. Ngrodzka
  4-7   3TE3 Po ½ gr. p. Makowskiego zajmą się:   p. Kozłowski i p. Nowocień
  1 JS 1TE2 Czytelnia.
  2   3z Czytelnia.
  4   2TE1 p. Płokita za l. 7 piątek 11.12
  5   1TE2 p. Kwiecień za l. 7 czwartek 17.12.
  6   2TE3 Czytelnia
  7   3TI3 Zajęcia zostają odwołane.
  0-2 ME Miłkowska 1TI3 Zajęcia gr. p. Miłkowskiej zostają odwołane.
  3   3TI2 p. Ciszewska zaopiekuje się klasą.
  4   3TI2 p. Popielarski zaopiekuje się klasą.

revcoll.com