Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.
DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
09.11.2015 2 K. Solecka 1TI2 p. Siekiera za l.8 - 16.11.2015
poniedziałek 4   2TE2 p. M. Stępień za l. 1 - 09.11.2015
  5   2TE2 p. Okrutny zorganizuje zajęcia
  6   2TE3 Grupa, która na l.7 ma WF - zajęcia w czytelni, pozostali mają zajęcia odwołane
  8   1TI3 Zajęcia odwołane
         

Uwaga!

Przesunięcia w planie w związku z nb. p. Cichawy i p. Soleckiej

  M. Łukasiewicz 4TT Lekcja l.7 z 13.11.2015 przesunięta na l.0 w dniu 09.11.2015
    2TE2 Lekcja l.0 z 09.11.2015 przesunięta na l.7 w dniu 13.11.2015
         
09.11.2015 2 M. Cichawa 2TE2 Grupa p. Cichawy  zajęcia odwołane
poniedziałek 3   4TE1 Grupa p. Cichawy  zajęcia odwołane
         
09.11.2015 5,6 P. Kozłowski 3TE2 p. Makowski i p. Nowocień po ½ grupy
poniedziałek        
         
         
09.11.2015 6 M. Kozłowski 1TTI p. Wieczorek - zajęcia z całą klasą
poniedziałek        
         
09.11.2015 2 T.Kośka 3TE2 p. Zaczek za l.7 - 13.11.2015
poniedziałek 3   4TT p. Faliński za l.6 - 13.11.2015 (l.7- j. polski odbył się na l.0 - 09.11.2015)
  4   4TT czytelnia
  6   2TI2 Zajęcia odwołane
         
09.11.2015 2,3 M. Chrzan 2TT p. Bażyński i p. Zalewski po ½ klasy
poniedziałek 7-10   4TE1 p. Makowski i p. Nagrodzka po ½ klasy

W związku z Konkursem Informatycznym Bóbr, który odbędzie się 09.11.2015 na lekcji 5 i 6 w salach 204w i 310 następuje przesunięcie zajęć na tych lekcjach z sali 310 do 201w.

Zawody przeprowadzają p. Paweł Kozłowski i p. M. Kozłowski.

revcoll.com