Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.
DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
29.10.2015 0,1 A.Stańczyk 3TE1 Zajęcia odwołane
czwartek 2 Zw. lekarskie 1TI2 p. Stańczyk i p. Mroczek za l. 7 - 29.10.2015
  3   2TE3 Ks. Rożek zorganizuje zajęcia
         
29.10.2015 0-3 P. Pirosz 3TT p. Zwierzchowska i p. Wach po ½ klasy
czwartek   Zw. lekarskie    
         
29.10.2015 4 K. Solecka 1TI2 p. Siekiera za l. 8 - 02.10.2015
czwartek 5 Zw. lekarskie 2TE2 p. Miłkowska zorganizuje zajęcia
  6   1TI3 p. Kiełbiowski zorganizuje zajęcia
  7   2TE3 Zajęcia odwołane
         
29.10.2015 1 E. Chylicka 1TE2 p. Okoń - zajęcia z całą klasą
czwartek 2 szkolenie 1TTI p. Okoń - zajęcia z całą klasą
  3   3TI1 p. Okoń - zajęcia z całą klasą
  4   2TE3 p. Okoń - zajęcia z całą klasą
         
29.10.2015 2,3 K. Dasiewicz 1TI3 p. Pietrzak Marek - zajęcia z całą klasą
czwartek 4,5 szkolenie 1TTI p. Wieczorek - zajęcia z całą klasą

revcoll.com