Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.
DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
23.10. 2015 1 T. Wojtas 3TE1 zajęcia odwołane
piątek 2 zwolnienie lekarskie 4TE1 p. Mitak – matematyka za lek. 1, sala 302
         
23.10. 2015 1 B. Gradzik 2Ti1 p. Kostkiewicz – cała klasa
piątek 2 zwolnienie lekarskie 4Ti3 p. Kostkiewicz – cała klasa
  3   1TTi p. Kostkiewicz – cała klasa
  5   4TE1 p. Kostkiewicz – cała klasa
         
23.10. 2015 2 A. Stańczyk 2TE3 p. Kiełbiowski – zorganizuje zajęcia
      piątek 3 zwolnienie lekarskie 3TE2 p. Zaczek-Hajdak – matematyka za lek. 7, sala 107
  4   4Ti2 p. Marszałek – matematyka za lek. 6 we wt. 27.10. 15 r., sala 107
  5-6   1Ti2 zajęcia odwołane
         
23.10. 2015 4 B. Czerska 2TE3 p. Smolarczyk – zajęcia z wych. za lek. 7, sala 304
piątek 5 zwolnienie lekarskie 2TE1 p. Kwiecień – wdż, sala 304
         
23.10. 2015 0-3 P. Pirosz 2TT p. Marek i p. Wach – po ½  grupy
piątek   zwolnienie lekarskie    
         
23.10. 2015 0-1 A. Gregorek-Tabor 4TT zajęcia odwołane
piątek 4-5 opieka nad dzieckiem 4Ti1 p. Rylski – cała klasa
  6-7   4Ti2 p. Rylski – cała klasa

 

Zajęcia z sal 305 i 307 zostają przeniesione (Olimpiada Wiedzy Technicznej):

sala 305

2 lekcja – sala 202

3 lekcja –  --------

sala 307

2 lekcja – sala 306

3 lekcja – sala 209

Zajęcia z sali 006 zostają przeniesione (Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus z języka niemieckiego):

sala 006

3 lekcja –  sala 008

4 lekcja –  sala 208

revcoll.com