Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W ramach Technikum szkoła kształci w następujących zawodach:

Technik Elektronik - 2 oddziały

 • EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik Informatyk - 3 oddziały

 • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik teleinformatyk - 1 oddział

 • EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Technik mechatronik - 2 oddziały

 • EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronincznych
 • EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik automatyk - 1 oddział

 • EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
 • EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Technik programista - 1 oddział

 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

Profil szkoły

Liczba oddziałów

Liczebność oddziału

Uwagi

Technik automatyk

 1

 30

 Możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej

Technik elektronik

 1

 30

 Możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej

Technik informatyk

 2

 60

 Możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej

Technik mechatronik

 1

 30

 Możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej

Technik teleinformatyk

 1

 30

 Możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej

Technik programista

 1

 30

 Możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej

Suma

 7

 210

 

 

Komisja Rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:50 - do 16:00 w sali 111.

Serdecznie zapraszamy.