Uczniów zainteresowanych wykorzystaniem OZE /odnawialnych źródeł energii/ a w szczególności ogniw fotowoltaicznych zapraszamy do wzięcia udziału  w II edycji edukacyjnego projektu szkolnego "Postaw na słońce" Fundacji Banku Ochrony środowiska.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystanie OZE.  Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest stworzenie w szkole a następnie zarejestrowanie na stronie internetowej zespołu konkursowego. Zainteresowanych uczniów proszę o zgłaszanie się do p. S. Sokołowskiego  s.314. Termin zgłoszeń do projektu upływa wraz końcem października 2015 r. Więcej informacji znajduje się na stonie www.postawnaslonce.pl