Opiekunowie kół zainteresowań EPROM i ElektroMat zapraszają wszystkich chętnych uczniów do udziału w  jubileuszowym konkursie, który odbedzie się w dniu 09 listopada w godz. 12:00 do 13:00 na komputerach w naszej szkole.

Zapisy do dnia 06 listopada (do piatku) na dużych przerwach w sali 204W  (ilość miejsc ograniczona).

revcoll.com

Jak podają organizatorzy zawodów na terenie naszego kraju: www.bobr.edu.pl "„Bóbr” to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. ...

Zadania konkursowe 

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Pytania testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Wiele pytań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia.
Zadania są testowe. Należy wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech możliwych lub wykonać inne czynności, o których jest mowa w zadaniu. "