Prezydium Rady Rodziców zaprasza wszystkich rodziców oraz uczniów zainteresowanych życiem  społeczności szkolnej, na otwarte spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:30. Spotkania odbywać się będą cyklicznie w sali 102. Jeśli frekwencja będzie większa niż pojemność sali, przewodniczący przeniesie spotkanie do auli szkolnej.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Skład Prezydium Rady Rodziców:

pan Mariusz Makowski - Przewodniczący
pani Jolanta Piotrowska - Zgorzelak - Zastępca Przewodniczącego
pan Robert Nowakowski - Sekretarz
pan Marcin Nowakowski - Skarbnik
pani Elżbieta Włodarczyk - Członek
pani Renata Makaruk - Członek
pan Józef Kwiatkowski - Członek
pan Artur Nowak - Członek