Olimpiada obejmuje 4 kategorie. By wziąć w niej udział należy opracować projekt w jednej z nich: pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny, pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo – techniczne.

Opracowanie autorskie uczestnika Olimpiady stanowić może: dokumentacja, pisemna notatka objaśniająca (wraz z rysunkami i wykresami, szkicami i zdjęciami), oryginalne urządzenie, jego model lub inna forma dokumentująca zrealizowane projekty będące efektem samodzielnej pracy ucznia.

revcoll.com

Termin wykonania prac upływa 31 marca 2016r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w olimpiadzie proszone są o zgłaszanie się do Marcina Makowskiego – sala 209W. 

Jednocześnie przypominam o terminie zapisów na Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości – BLOK B - Wynalazczość, który upływa 4.12.2015r.