„Jako, że przepisy tej ustawy zawsze wywoływały wątpliwości wśród nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej chciałoby (…) przybliżyć najważniejsze zagadnienia istotne dla podejmowanych przez nauczycieli działań edukacyjnych” – pisze w liście do dyrektorów szkół wiceminister edukacji Joanna Berdzik.

Chodzi o nowe przepisy zmieniające zasady korzystania przez nauczycieli i uczniów z materiałów chronionych prawami autorskimi (ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, Dz. U. z 2015 r., poz. 1639). Nowe regulacje wchodzą w życie 20 listopada.

„Mamy nadzieję, że przedstawione informacje ograniczą obawy nauczycieli
o legalność wykorzystywania w pracy szkoły filmów, muzyki, fotografii czy nagrań programów telewizyjnych, jak również zapobiegną próbom sprzedaży szkołom tzw. “parasoli licencyjnych” na korzystanie z utworów, z których można korzystać za darmo” – dodaje wiceminister edukacji.

Do listu dołączony jest materiał informacyjny na temat ważnych zagadnień prawa autorskiego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

revcoll.com