Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

ZASTĘPSTWA 19.10.2020

Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli: K. Kozieł, M. Owczarek i M. Stępień są wprowadzone do dziennika Librus.

Poniżej zastępstwa nie wprowadzone do dziennika:

Nr lekcji

Nauczyciel nieobecny

Klasa

Zastępstwo

  1. Gregorek Tabor

1

3TI3

Lekcja odwołana

2 - 3

4TI1

Lekcje odwołane

4 - 5

4TI2

Łukasz Rylski – grupy łączone

6 - 7

3TI1

Łukasz Rylski – grupy łączone

R. Okrutny

2

2TTA

Wszystkie lekcje odwołane

3

1P2

4

4TAE

5

4TAE

7

2TTA

B.Czerska

1

2TE

Wszystkie lekcje odwołane

2

2M

3

2M

4

2M

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość skorzystania z programu „Wyprawka Szkolna 2020”. Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest złożenie stosownych dokumentów wg załączników oraz dołączenie dowodu zakupu. Uzupełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie 103w w piątek 4.03.2020 w godz. 7.00-10.00 lub w poniedziałek 7.09.2020, 7.00-10.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej wg załączonego adresu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pedagogiem lub psychologiem szkolnym w terminie do 07.09.2020:

mgr Izabela Kołdej pedagog szkolny s.103w tel. 48 344 81 16 wew. 2103 (czwartek w godz. 15.30-17.30, piątek 7.00-11.00)

mgr Ilona Banaszek psycholog szkolny s.222 tel. 48 344 81 16 wew. 1222 (czwartek w godz. 9.00-11.00, piątek 7.00-11.00)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001227/O/D20201227.pdf

Ośwadczenie do pobrania

Wniosek do pobrania

Dyrektr ZSE przypomina, że egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących terminach:

24.08.2020 r. - język angielski i fizyka

25.08.2020 r. - matematyka i język polski

Egzamin rozpoczyna się  o godzinie 8.30 częścią pisemną, następnie część ustna około godziny 9.40

Deklarację przystąpienia do poprawy egzaminu należy przesłać do Pani Krystyny Dasiewicz do dnia 24 marca 2020 roku w formacie PDF.

Temat wiadomości:
Poprawa egzaminu kwalifikacja nazwisko imię

np:

poprawa_egzaminu_E14_Kowalski_Jan.pdf

Szanowni Państwo,
Dyrekcja ZSE informuje, że w dniu 11 marca 2020 roku lekcje odbywają się wg. następującego porządku:
0. 7:10-7:55
1. 8:00-8:45
2. 8:50-9:35
3. 9:40-10:25
4. 10:30-11:15
Długa przerwa w tym dniu trwa 30 minut do godziny 11:45. Pozostałe zajęcia odbywają się według normalnego porządku. Wychowawców prosimy o przekazanie informacji uczniom, a nauczycieli prosimy o punktualne rozpoczęcie zajęć zgodnie z zamieszczonym porządkiem.