Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Egzaminy pisemne z j. polskiego, j. angielskiego oraz technologii i materiałoznawstwa elektrycznego odbędą się - dnia 26.08.2019r. (poniedziałek) o godz. 8.30 sala 102.

Egzaminy pisemne z matematyki oraz fizyki odbędą się - dnia 27.08.2019r. (wtorek) o godz. 8.30 sala 102

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH

W DNIU 26.04.2019R. O GODZ. 12.30 NA SALI GIMNASTCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KLAS MATURALNYCH.

PO UROCZYSTOŚCI UCZNIOWIE Z WYCHOWAWCAMI UDAJĄ SIĘ DO SAL LEKCYJNYCH NA OSTATNIĄ LEKCJĘ WYCHOWAWCZĄ.

Dyrekcja ZSE

Dzień 10 stycznia 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W szkole tego dnia przeprowadzona będzie część pisemna egzaminu zawodowego - sesja zimowa, wg harmonogramu opublikowanego na stronie szkoły.

Przypominam wszystkim zdającym o obowiązku stawienia się 30 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną egzaminu.

Powinniście mieć przy sobie czarno piszący długopis/pióro oraz możecie mieć kalkulator prosty.

POWODZENIA !!!