Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

w Zespole Szkół Elektronicznych

sesja styczeń-luty 2021

CZĘŚĆ PISEMNA

Kwalifikacja

Data

Godzina

E.15 poprawa

12.01.2021

10.00

EE.03 poprawa

EE.08 poprawa

EE.10 poprawa

EE.17 poprawa

EE.11 – 4TT

12.01.2021

12.00

EE.18 - Technik automatyk 4TAE

EE.22 - Technik elektronik 4TE1, 4TAE

E.13 poprawa

EE.09 – 4TI1, 4TI2, 4TI3, 4TI4

12.01.2021

14.00

EE.21 – 4TM1, 4TM2

E.14 poprawa

E.19 poprawa

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EE.18 Technik automatyk 4TAE

11.01.2021

9.00

EE.22 Technik elektronik 4TE1, 4TAE

11.01.2021

13.00

E.20 poprawa

EE.21 - 4TM1, 4TM2

15.01.2021

8.00, 12.00, 16.00

16.01.2021

8.00, 12.00, 16.00

E.14 poprawa

14.01.2021

8.00

EE.09 – 4TI1, 4TI2, 4TI3, 4TI4

18.01.2021

8.00, 12.00

E.19 poprawa

18.01.2021

8.00

EE.02 poprawa

18.01.2021

8.00

E.13 poprawa

02.02.2021

8.00

EE.08 poprawa

02.02.2021

12.30, 17.00

03.02.2021

8.00, 12.30, 17.00

EE.11 – 4TT

13.02.2021

8.00, 12.00, 16.00

EE.10 poprawa

15.02.2021

8.00

Kolorem niebieskim zaznaczono kwalifikacje jednoliterowe PP 2012

Pozostałe – kwalifikacje dwuliterowe PP2017