Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

  1. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/2018
  2. absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017
  3. absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017
  4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  5. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
  6. osób, które w roku szkolnym 2017/2018 uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

czytaj całość